Plattelandseducatief Netwerk Kempen en Maasland

  • Plattelands
  • Plattelands 2

Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland engageert zich om de kloof tussen de plattelandsgebruiker en de land- en tuinbouw in de regio te verkleinen. Vanuit Plattelandsklassen vzw kwam de vraag om een logo en basishuisstijl voor het project Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland te ontwikkelen. We ontwikkelden een dynamisch logo en een duidelijke huisstijl die kan toegepast worden op verschillende communicatiemiddelen.